Ogłoszenie o czasowym wyłączeniu hydroforni w Suserzu

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia

Załączone pliki:

 1. Komunikat

Ogłoszenie o stanie wodu

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 10.10.2018r.

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie

Od Kujawiaka Do Oberka 2018r.

Jubileusz 10 lecia Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

 

    W ramach realizowanego projektu Ministerstwa Środowiska organizowane jest spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Więcej informacji w załączniku

 

Termin spotkania, data: 2018-10-03 godz. 18:00

Miejsce spotkania: Gminy Ośrodek Kultury

adres: 09-550 Szczawin Kościelny, Spółdzielcza

Załączone pliki:

 1. Informacja

Wyniki zawodów strażackich

Załączone pliki:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3
 4. Załącznik 4

Zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Pierwsze szkolenie odbędzie się 21 września 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

  

Marek Sankiewicz

Powiatowy Lekarz Weterynarii W Płocku

Obelisk dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Załączone pliki:

 1. Obelisk

Informacja o projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączone pliki:

 1. Informacja

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA

Załączone pliki:

 1. Informacja

Informacja dla rolników dotyczące suszy w 2018 r.

SUSZA – SZACOWANIE  STRAT

         W związku z wystąpieniem  niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  suszy.  Wójt Gminy  Szczawin Kościelny  informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez rolników , u których  wystąpiły szkody w uprawach : zbóż jarych , zbóż ozimych , roślin strączkowych , warzyw gruntowych , krzewów owocowych  - na glebach  kat. I i II  ( bardzo lekkich  i lekkich) .

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. /włącznie / .

Wnioski dostępne są w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  oraz na stronie internetowej  : www.szczawin.pl .

 

Do wniosku należy dołączyć :

 • kopię wniosku o płatności bezpośrednie  z ARiMR  na rok 2018 ,
 • kopię zgłoszenia do Systemu  Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
 • księga stada, paszporty,
 • wypis z rejestru gruntów (jeżeli jest).

 

W załączeniu wniosek o oszacowanie strat.

 

Mapa kategorii glebowych

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Załączone pliki:

 1. Wniosek o oszacowanie strat
 2. Zagrożenie suszą- uprawy

Gmina Szczawin Kościelny inwestuje w drogi

Gmina Szczawin Kościelny inwestuje w drogi

30  maja 2018 roku Wójt Gminy Jerzy Sochacki oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra   w imieniu samorządu Gminy Szczawin Kościelny podpisała umowę  na dofinansowanie przebudowy około kilometra drogi gminnej Modrzew - Lubieniek.  Dofinansowanie w wysokości 92 tys złotych Gmina otrzymała z Budżetu Województwa Mazowieckiego. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

To nie jedyna inwestycja drogowa na terenie gminy Szczawin Kościelny w tym roku. W gminie przebudowanych zostanie około 8 kilometrów dróg w następujących miejscowościach: Słup, Swoboda, Helenów I, Waliszew, Pieryszew, Szczawin Borowy Wieś, Krzymów, Gołas, Holendry, Suserz, Helenów Trębski, Wola Trębska oraz Szczawin Kościelny.

Oprócz inwestycji drogowych, które są dla mieszkańców niezwykle istotne, Gmina w tym roku  zaplanowała jeszcze następujące inwestycje:

 • Budowę wodociągu Dobrów – Kamieniec,
 • Budowę ciągu pieszo- jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kaleń i Szczawinek. Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 • Budowę plastusiowego placu zabaw przy samorządowym przedszkolu w Szczawinie Kościelnym oraz placu zabaw w Słupie z dofinansowaniem z programu LEADER Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • budowę budynku zaplecza sanitarno- szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym. Projekt współfinansowany z Mazowieckiego Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej.
 • Modernizację pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym
 • Modernizację pracowni Komputerowej oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Na inwestycję Gmina stara się pozyskać pieniądze ze źródeł poza budżetowych.
 • Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika
 • Modernizację mieszkań socjalnych w Suserzu i w Woli Trębskiej
 • Budowę garażu dla OSP Szczawin Kościelny oraz remont garażu w Woli Trębskiej. Samorząd wystąpił również o dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych do Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego na wymianę pokrycia dachowego w OSP Adamów.
 • Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym

Poza  wymienionymi inwestycjami Gmina ubiega się o pozyskanie pieniędzy z różnych źródeł. Otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw i dzięki temu wsparciu zostaną zakupione stroje księstwa warszawskiego dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny, który w tym roku obchodzi swoje 10 lecie istnienia. Drugą inwestycją dofinansowaną z MIAS jest „Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym – I etap”.

W trakcie realizacji jest również program „Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki temu programowi z terenu Gminy usunięto ponad 358 ton wyrobów zawierających azbest.

„Wszystkie  inwestycje wykonywane są z myślą o naszych mieszkańcach. Chcemy poprawić ich bezpieczeństwo oraz komfort ich życia”- podsumował wójt Gminy Jerzy Sochacki.

Nowa droga w miejscowości Szczawin Borowy Wieś

Nowo wybudowana droga w Waliszewie

Nowa droga w miejscowości Kunki.

 

Oświadczenie Wójta

Publikujemy oświadczenie majątkowe wójta Gminy Jerzego Sochackiego.

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi na terenie Gminy Szczawin Kościelny, Wójt Gminy Jerzy Sochacki oświadcza, iż nie pobiera i nigdy nie pobierał emerytury.

Jerzy Sochacki jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na podstawie stosunku pracy, pełni funkcję Wójta Gminy i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie. W załączeniu oświadczenie majątkowe za 2017 rok.

 

Załączone pliki:

 1. Oświadczenie

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOTACJI Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOTACJI

Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

            Na podstawie §11 ust.7 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Prirytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz.1667) informuję, że Gmina Szczawin Kościelny, jako organ prowadzący szkoły podstawowe otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 16 000,00.

Wsparcie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 r. otrzymały następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa w Trębkach                                                                                           4 000,00

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym                   12 000,00

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest zapewnienie przez Gminę Szczawin Kościelny wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów  zakupu książek.

Syryjskie dzieci czekają na Twoją pomoc

Załączone pliki:

 1. List
 2. Mazowsze dla Syrii
 3. Plakat

CEIDG

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

 

Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.

 

Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.

 

Dzień otwarty w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załączone pliki:

 1. Informacja

Zasady dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018r.

Załączone pliki:

 1. Informacja


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36