WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załączone pliki:

 1. WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - CZ I
 2. WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - CZ II
 3. WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Informacja dot.zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2019 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacja - protokoły suszowe

Załączone pliki:

 1. Wniosek Susza 2019

Świetlica Trębki

Od dnia 1 lipca świetlica w Trębkach weszła w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym.

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 15.00 do 19.00.

Celem świetlicy jest tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dzieci i zapewnienie aktywnego wypoczynku.

Do dyspozycji dzieci są gry i zabawy, artykuły plastyczne, PlayStation.

W miesiącu wrześniu z tej formy spędzenia wolnego czasu skorzystało 96 dzieci .

  

 

 

Informacja z Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.

Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

Posiadasz psa? Działaj zgodnie z prawem!

Posiadasz psa?

 

Działaj zgodnie z prawem!

 

Nie wszyscy właściciele psów orientują się w obowiązujących przepisach prawa dotyczących utrzymywania zwierząt. Przypomnijmy kilka z nich.

Beztroska i nieodpowiedzialność właścicieli 4 psów doprowadziły w dniu dzisiejszym w miejscowości Krzymów do zagryzienia młodego rogacza. Zwierzę padło w męczarniach. Koszt utylizacji zwierząt wynosi ok 1 tys. zł

 

Pamiętajmy, że w myśl przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności psów, ustawodawca nałożył na ich właścicieli obowiązek nie tylko bezwzględnego sprawowania kontroli ale również zakazał puszczania ich bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

 

 

 

Pamiętajmy !

 

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”

Za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba została pogryziona lub jej ciało zostało uszkodzone. Zgodnie z art. 156 § 1 za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

Częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. Regulują to przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Szczególne warunki dla ras psów uznawanych za agresywne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003r wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003r.)

Przypominamy, że utrzymywanie psa należącego do takiej rasy wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

 

14 Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od kujawiaka do oberka" - podsumowanie

   Wielkim sukcesem dla Gminy Szczawin Kościelny zakończył się 14 Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny otrzymał I miejsce w kategorii zespołów ludowych. Wyróżniony został również Zespół "Melodia" Szczawińskiego Klubu Seniora, któremu akompaniowała kapela ludowa Nas Troje. Wszystkie grupy działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym. Przewodniczący jury konkursowego Leonard Sobieraj skierował słowa uznania za tak wysoko i szeroko rozwiniętą kulturę ludową w Gminie Szczawin Kościelny - od juniora do seniora.

   Wyróżnienie w kat. stoiska otrzymało stoisko z wikliną Pana Stanisława Markiewicza z Gminy Szczawin Kościelny. Podczas festiwalu nie zabrakło stoisk z produktami wystawionymi przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny oraz KGW Miód Malina z Trębek.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

INFORMACJA

Informacja

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Załączone pliki:

 1. Formularz Szczawin

Nowo powstałe miejsca rekreacji - altany

WOLA TRĘBSKA

KAMIENIEC

ADOPTUJ!

INFORMACJA OD ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Informacje o wynikach przetargu w Słupie

Nowo wykonane drogi

SŁUP

 

PIERYSZEW

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych wyznaczone przez  firmę EKO-MAZ Sp. z o.o.

w okresie 20.09.2019 r. - 31.12.2019 r.

   Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, leków, chemikali, baterii, akumulatorów, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie zawierających gruzu - zostanie wyznaczony po zebraniu wniosków od mieszkańców. Wniosek należy złożyć do dnia 21.10.2019 r.

Załączone pliki:

 1. Harmonogram - nieruchomości niezamieszkałe
 2. Harmonogram - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
 3. Harmonogram - zabudowa wielorodzinna
 4. wniosek wielkiegabaryty

Wspomnienia uroczysej Mszy Świętej Dożynkowej w Suserzu oczami mieszkańców

Zapraszamy i zachęcamy do oglądania

https://youtu.be/jFI31yXddkE - cz. 1

https://youtu.be/-w5abp109bM -cz. 2

https://youtu.be/VjmbbWU8RSM – cz. 3

https://youtu.be/cmWItSGIjqE – cz. 4

https://youtu.be/pu0h3D6BJS8 – cz. 5

https://youtu.be/rFREBljbYC4 – cz. 6

https://youtu.be/uiRNaPOIF_I – cz. 7

https://youtu.be/h7k_OpqJ2SM – cz. 8

https://youtu.be/_lbUPegtryg – cz. 9

https://youtu.be/H_VGG-9Rctg – cz. 10

https://youtu.be/Y7yFVHeOJNc – cz. 11

https://youtu.be/YElMNL5dusw – cz. 12

https://youtu.be/6mJcawcW6J4 – cz. 13

https://youtu.be/h2Z7UKJA4r0 – cz. 14

https://youtu.be/0uVtrjRNvSY - cz. 15

Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na IV kwartał 2019 roku

Załączone pliki:

 1. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 2. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

100-LECIE PARAFII W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

   W niedzielę 29 września 2019 roku w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Szczawinie Kościelnym, odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 100-lecia istnienia parafii. Na jubileusz przybył biskup pomocniczy diecezji płockiej ks. bp Mirosław Milewski, który wizytował parafię. Podczas Mszy Świętej Wójt Gminy Barbara Stępniak skierowała słowa podziękowania do Biskupa Płockiego za uczestniczenie w obchodach jubileuszowych, za modlitwę i umocnienie w duchowej jedności.


 

ADOPTUJ LOTOSA

ADOPTUJ LOTOSA

Drodzy mieszkańcy Gminy Szczawin Kościelny zachęcamy do kolejnych adopcji psów pochodzących z terenu Gminy Szczawin Kościelny a przebywających w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt Domowych „ Przyjaciel „ w Kotliskach 13, 99-300 Kutno .

tel. 24 356 05 42

ID. 4052 LOTOS – CZEKA NA CIEBIE

 

Oferujemy wyprawkę dla każdego z adoptowanych psów
w formie:

- Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym duży worek karmy Premium,

- Gabinet Weterynaryjny PETKO i HOTEL U WETERYNARZY z Żychlina zapewnia: pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie; pierwsze odrobaczenie; pierwszą wizytę,

- Sklep Zoologiczny ANIMALS Kutno (galeria Carrefour) : miski, zabawki, rabaty na zakupy.

 

Decydując się na adopcję psa otrzymują Państwo : PRZYJACIELA i STRÓŻA. Dodatkowo każdy z psów jest zadbany, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany/ wysterylizowany oraz posiada chip.

 

UDOSTĘPNIAJCIE,

może ktoś z waszych znajomych zdecyduje się na adopcję.