powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Konsultacja projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

 

     

 

Komunikat w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wójt Gminy Szczawin Kościelny zaprasza do konsultacji projektu Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2019 .

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Szczawin Kościelny, realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.11.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30.11.2018r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.:

- pocztą elektroniczną na adres email: bogusz110@op.pl

- osobiście - pok. nr 5. Urzędu Gminy Szczawin Kościelny

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy . 

 

 

Załączone pliki:

 1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

    W dniu 11 listopada na terenie Gminy Szczawin Kościelny odbyły się obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W szkołach i przedszkolu świętowanie jubileuszu rozpoczęło się już w piątek wspólnym śpiewaniem hymnu oraz uroczystym apelem. Gminne obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Nawiedzenie NMP w Szczawinie Kościelnym. Następnie zgromadzeni udali się pod ufundowany przez samorząd i mieszkańców pomnik wybudowany dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcia pomnika dokonał ks. Jarosław Kłosowski, Jerzy Sochacki Wójt Gminy oraz Roman Wojciechowski przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny. Poz zakończeniu uroczystości pod pomnikiem zebrani przemaszerowali do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym gdzie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez dzieci i młodzież.

 

 

 

Przedwiośnie

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

 

 

 

Załączone pliki:

 1. Informacja
 2. Informacja 1

Mikołajki 2018r.

Szkolenia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla 2 bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.


Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub ze strony internetowej: gostynin.praca.gov.plWszelkich niezbędnych informacji i wskazówek udziela:

Agata Kamińska - specjalista ds. rozwoju zawodowego


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
pok. 28, tel.: 24 269 71 78

Postępowanie przetargowe "Posterunek Policji w Pacynie"

Załączone pliki:

 1. Informacja

Czyste Powietrze 2018r.

 

W związku z działaniami rządowymi w zakresie proekologicznego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, chcielibyśmy zainteresować Państwa konkursem „Źródło domowego ciepła”, jaki w ramach obchodów 20-lecia firmy De Dietrich Technika Grzewcza zorganizowaliśmy dla osób zainteresowanych wymianą starych, nieekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Jako odpowiedzialny producent kotłów gazowych, pomp ciepła, systemów solarnych i fotowoltaicznych dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty zapewniały komfort życia ich użytkownikom, a także były przyjazne dla środowiska naturalnego. Nasze starania docenia między innymi KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII, która objęła patronat na tym konkursem. W ramach konkursu przewidzieliśmy 5 nagród o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych, a jego idea jest prosta i polega na napisaniu przez uczestnika krótkiego eseju na temat konkursowy związany z ekologią. W związku z tym, że wymiana nieekologicznych, trujących urządzeń grzewczych na wysokoefektywne i ekologiczne wpisuje się z założenia rządowego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, a Państwo jako podmiot samorządu terytorialnego w sposób statutowy wspieracie ogólnopolskie inicjatywy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie tej informacji dla zainteresowanych mieszkańców. Na koniec chciałbym dodać, iż termin zbierania zgłoszeń mija 11.11.2018 r., a wszystkie informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na specjalnej stronie https://dedietrich.pl/konkurs/

 

Zapraszamy!

 

Z poważaniem / Best regards

Tomasz Popiel

Marketing & Product Manager

 

tel.       +48 71 71 27 443

mobile: +48 519 637 775

mail:     tomasz.popiel@dedietrich.pl

 

Załączone pliki:

 1. Informacja

Komunikat PPIS w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Suserz

Załączone pliki:

 1. Komunikat PPIS

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24.10.2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Załączone pliki:

 1. Obwieszczenie

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Gminie Szczawin Kościelny

Wyniki wyborów samorządowych 2018

w Gminie Szczawin Kościelny

 

Wójtem w kadencji 2018-2023 została:

 Pani Barbara Stępniak

 

Radnymi w kadencji 2018-2023 zostali:

 1. Pani Mariola Elżbieta Sarzała w okręgu Nr 1
 2. Pan Marian Wincenty Ostrowski w okręgu Nr 2
 3. Pan Jan Kowalczyk w okręgu Nr 3
 4. Pan Mirosław Maciej Olejniczak w okręgu Nr 4
 5. Pani Barbara Berlińska w okręgu Nr 5
 6. Pan Stanisław Jan Radecki w okręgu Nr 6
 7. Pan Mariusz Jacek Głogulski w okręgu Nr 7
 8. Pani Renata Gunerka w okręgu Nr 8
 9. Pan Marek Wypych w okręgu Nr 9
 10. Pan Ireneusz Kowalczyk w okręgu nr 10
 11. Pan Józef Szymański w okręgu Nr 11
 12. Pani Beata Rojewska w okręgu Nr 12
 13. Pan Artur Dzięcielewski w okręgu Nr 13
 14. Pan Roman Wojciechowski w okręgu Nr 14
 15. Pani Joanna Markiewicz w okręgu Nr 15

 

 

Zarządzenie Gminnej Komisji w Szczawinie Kościelnym z dnia 22.10.2018r.

Załączone pliki:

 1. Zarządzenie

Ogłoszenie o czasowym wyłączeniu hydroforni w Suserzu

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia

Załączone pliki:

 1. Komunikat

Ogłoszenie o stanie wodu

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 10.10.2018r.

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie

Jubileusz 10 lecia Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

 

    W ramach realizowanego projektu Ministerstwa Środowiska organizowane jest spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Więcej informacji w załączniku

 

Termin spotkania, data: 2018-10-03 godz. 18:00

Miejsce spotkania: Gminy Ośrodek Kultury

adres: 09-550 Szczawin Kościelny, Spółdzielcza

Załączone pliki:

 1. Informacja

Wyniki zawodów strażackich

Załączone pliki:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3
 4. Załącznik 4

Zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Pierwsze szkolenie odbędzie się 21 września 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

  

Marek Sankiewicz

Powiatowy Lekarz Weterynarii W Płocku


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36