Rekrutacja do projektu Aktywne kobiety szczawin.plProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE

Od 15 stycznia 2010r.  na terenie Gminy Szczawin Kościelny realizowany jest  Projekt  „ Aktywne kobiety szczawin pl.”  finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL z Priorytetu IX działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne.

Celem projektu jest pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej,przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, ustawicznej edukacji .

 W ramach projektu 15 kobiet z Gminy Szczawin Kościelny w tym:
    6 rolniczek, 6 bezrobotnych, 3 zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach
     będzie mogło skorzystać z cyklu  3 szkoleń : 
  • korzystanie z komputera i internetu /  10 spotkań  raz w tygodniu we wtorki  od 17.00 do 20.00  w pracowni komputerowej SP w Trębkach , początek 16 lutego /,
  • rozwijanie umiejętności prospołecznych: trening motywacyjny, autoprezentacji i komunikacji oraz asertywności /3 spotkania w piątki od 15.30 do 20.30, 3 spotkania w soboty od 9.00 do 14.00 w terminach 19- 20 luty,19-20 marzec,23-24 kwiecień w gospodarstwie agroturystycznym p. Wyrwa , Holendry Dobrowskie 21  /,
  • projektowanie ogrodów /wyjazd studyjny na 4 godz. w dniu  17 kwietnia , 2 wyjazdy szkoleniowe po 4 godz. 7 i 21 mają  do Szkółki drzew i krzewów ozdobnych – Śleszyn/,
Po zakończeniu szkoleń zostanie ogłoszony konkurs na najładniejszy ogród ,każda uczestniczka otrzyma dofinansowanie w wysokości 270 zł na zakup roślin do ogrodu. Rozstrzygniecie konkursu przewidziano na koniec czerwca, nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone na gminnym pikniku.
 
Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w dniach :
 21 , 22 i 29 stycznia w godz. od 16.00 do 18.00
 pokój  nr 1 w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  i realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy www.szczawin.pl .w zakładce „ Aktywne kobiety szczawin pl.”


 
Zainteresowane mieszkanki gminy Szczawin Kościelny zapraszamy do udziału w projekcie.