Zasady zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych terenu gminy Szczawin Kościelny


INFORMACJA
 
o zasadach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych terenu gminy Szczawin Kościelny
 
Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym działając na podstawie art. 3 ust.2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. ze zmianami) informuje, że:

na terenie gminy Szczawin Kościelny w ramach prowadzonej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych zorganizowano n/w możliwości przekazania odpadów
 
1.    Podmiotem uprawnionym do stałej zbiórki z terenu gminy Szczawin Kościelny, zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych jest firma HATREX IMPORT-EXPORT w Gąbinie przy ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin.
2.    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być odebrany odpłatnie przez zbierającego tj. firmę IMPORT-EXPORT w Gąbinie przy ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin, na zlecenie telefoniczne pod numerem telefonu 24 277 23 41, lub dowożony do siedziby firmy.
3.    Na terenie gminy w miejscowości Szczawin Kościelny, ul. Spółdzielcza 4 oraz Trębki w wyznaczonych terminach jest ustawiany kontener do zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wykorzystywanego w gospodarstwie domowym.
4.    Okresowo, w ciągu roku jest organizowany mobilny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Szczawin Kościelny. Odbiór bezpośrednio z nieruchomości, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości informacji o terminie zbiórki.

Harmonogram ustawienia kontenera do zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązującego w 2010 roku

Dzień tygodnia – piątek, godziny zbiórki 9. 00 - 14.00
 Lp.  Data  Miejsce ustawienia
 1.  26 marca
 Szczawin Kościelny, ul Spółdzielcza 4
 2.  23 kwietnia
Trębki
 3.
30 lipca
 Szczawin Kościelny, ul Spółdzielcza 4
 4. 27 sierpnia
 Trębki
 5.  29 października
 Szczawin Kościelny, ul Spółdzielcza 4
 6.
 19 listopada
 Trębki
 7.  m-c czerwiec
 mobilny punkt zbiórki odpadów


Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi dokonując sprzedaży sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych mają obowiązek nieodpłatnie przyjąć od swojego klienta zużyty sprzęt, który jest tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (stosunek 1:1 tj., zużyta pralka za nową pralkę, zużyty mikser za nowy mikser).

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy może jednak odmówić przyjęcia go w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób. (art. 37a ust. 2 ustawy o ZSEE).

Warto też, pamiętać, że za wyrzucanie „elektrośmieci” do zwykłego śmietnika grozi kara grzywny nawet do 5 tys zł.