Harmonogram szkoleń ICT

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSzkolenia z zakresu wykorzystania ICT dla 15 kobiet z Gminy Szczawin Kośćielny uczestniczek projektu " Aktywne kobiety szczawin.pl:

  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej korzystania z komputera i Internetu  20 h ( 16. 02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03)
  • Uświadomienie potrzeby kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem  komputera i Internetu 15 h ( 23.03, 30.03, 06.04)
  • Wykorzystanie Internetu w lokalnych działaniach ( 06.04, 13.04, 20.04).
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16.30  w Szkole Podstawowej w Trębkach.