Trwają szkolenia dla aktywnych kobiet


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 15 stycznia Gmina Szczawin Kościelny rozpoczęła realizację projektu „ Aktywne kobiety szczawin.pl”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest: pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej 15 mieszkanek gminy Szczawin Kościelny.
Po szeroko zakrojonej akcji rekrutacyjnej do udziału  w projekcie zakwalifikowało się 15 kobiet. Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w lutym.
Kobiety, które przystąpiły do projektu przejdą trzy cykle szkoleń:
•    Cykl szkoleń komputerowych, które rozpoczęły się już 16 lutego . Odbywają się w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Trębkach. Dzięki tym szkoleniom kobiety zapoznają się z obsługą podstawowych programów, nauczą się lub rozszerzą swoją wiedzę na temat możliwości jakie daje Internet. Celem szkoleń komputerowych jest również uświadomienie uczestniczką potrzeby kształcenia ustawicznego i wykorzystania w tym celu komputera i Internetu, oraz wykorzystania Internetu w lokalnych działaniach społecznych i edukacyjnych.

•    Cykl szkoleń rozwijających umiejętności prospołeczne jak: motywacja, autoprezentacja i asertywność.  Szkolenia odbywają się  od 19 lutego w Gospodarstwie agroturystycznym Haliny i Henryka Wyrwów w Holendrach. Są prowadzone w cyklu trzech spotkań weekendowych.  Mają charakter treningów, które bardzo zjednoczyły grupę i pozwoliły na lepsze poznanie wszystkich uczestników.

•    Cykl szkoleń ogrodniczych rozpocznie się w kwietniu szkoleniowym wyjazdem studyjnym do Szkółki drzew i krzewów ozdobnych do Śleszyna. W maju rozpoczną się szkolenia ogrodnicze mające na celu przybliżenie uczestniczkom projektu podstawowych zasad projektowania ogrodów. Ta umiejętność będzie niezbędna aby na zakończenie projektu zaprojektowa swój własny ogród.


Projekt zakończy się konkursem na najładniejszy ogród. Finał konkursu jest przewidziany na koniec czerwca a wręczenie nagród za najpiękniejsze ogrody odbędzie się podczas gminnego pikniku.
Projekt zakończy się w połowie lipca.

opr ECH

Galeria: