Zakończyły się szkolenia dla Aktywnych kobiet

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zakończyły się szkolenia prowadzone przez Gminę Szczawin Kościelny w ramach projektu Aktywne kobiety Szczawin.pl. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kobiety, które przystąpiły do projektu uczestniczyły w trzech cyklach szkoleń:
 
•     Szkolenia komputerowe, które rozpoczęły się 16 lutego i trwały do 20 kwietnia. Odbywały się w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Trębkach. Dzięki tym szkoleniom kobiety zapoznały się z obsługą podstawowych programów, nauczyły się lub rozszerzyły swoją wiedzę na temat możliwości jakie daje Internet. Celem szkoleń komputerowych było również uświadomienie uczestniczkom potrzeby kształcenia ustawicznego i wykorzystania w tym celu komputera i Internetu, oraz wykorzystania Internetu w lokalnych działaniach społecznych i edukacyjnych.•     Szkolenia rozwijające umiejętności prospołeczne takie jak: motywacja, autoprezentacja i asertywność.  Szkolenia odbywały się od 19 lutego do 24 kwietnia w Gospodarstwie agroturystycznym Haliny i Henryka Wyrwów w Holendrach. Były prowadzone w cyklu trzech spotkań weekendowych.  Miały charakter treningów intelektualnych, łącząc naukę z dobrą zabawą. Szkolenia prospołeczne bardzo zjednoczyły grupę i pozwoliły na lepsze poznanie wszystkich uczestników.•     Szkolenia ogrodnicze rozpoczęły  się w kwietniu szkoleniowym wyjazdem studyjnym do Szkółki drzew i krzewów ozdobnych do Śleszyna. W maju uczestniczki projektu poznały podstawowe zasady projektowania ogrodów, dowiedziały się jak wykorzystywać kolory i zioła w ogrodzie. Te wiadomości i umiejętności były niezbędne  aby kobiety mogły zaprojektować swój własny .


•    Trwa konkurs na najładniejszy ogród. Każda z uczestniczek projektu „ Aktywne kobiety Szczawin pl” jest zobowiązana  do przystąpienia do konkursu na najładniejszy przydomowy ogród. Wszystkie uczestniczki otrzymały pakiet roślin ozdobnych, którymi mogły urozmaicić już istniejące ogrody lub założyć  nowy . Wykorzystując wiedzę zdobytą na szkoleniach ogrodniczych oraz mając możliwość skorzystania w fachowego doradztwa projektanta ogrodów w czasie indywidualnych konsultacji zrealizują swoja koncepcję ogrodu.
Trzy najładniejsze ogrody otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone na konferencji podsumowującej projekt, która zaplanowana jest na koniec czerwca.


Galeria: