Rozdano nagrody za najpiękniejsze ogrody
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy ogród w projekcie Aktywne kobiety szczawin.pl. Na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 30 czerwca kierownik projektu wójt Jerzy Sochacki wręczył nagrody laureatkom.
Pierwsze miejsce i miano najpiękniejszego ogrodu Aktywnych kobiet zdobył ogród Barbary Stępniak.
Drugie miejsce zajęła Elżbieta Jędrzejewska ze swoim ogrodem.
Trzy równorzędne trzecie miejsca należały do:
Edyty Wypych, Małgorzaty Markiewicz i Magdaleny Porwolik.

Zostały przyznane również wyróżnienia pierwszego i drugiego stopnia.

Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymały:
Jadwiga Makowska
Elżbieta Gajewska
Wioletta Ciechomska
Barbara Komorowska
Maria Borucka

Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymały:
Wiesława Zielińska
Urszula Osowicz
Maria Tomasik
Zofia Rutkowska
Monika Maślanka

Konkurs na najpiękniejszy ogród  był jednym z działań projektu Aktywne kobiety szczawin.pl, realizowanego przez Gminę Szczawin Kościelny od 15 stycznia do 16 lipca 2010 roku z działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Po przejściu  trzech  cyklów szkoleń w tym szkoleń ogrodniczych, zadaniem uczestniczek projektu było zaprojektowanie  własnego ogrodu. Kobiety otrzymały pakiety sadzonek oraz wsparcie w postaci fachowego doradztwa. Efekty prac kobiet można zobaczyć
w artykule Prezentacja ogrodów Aktywnych kobiet.Galeria: