Podsumowanie projektu Aktywne kobiety szczawin.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ Aktywne kobiety szczawin.pl” realizowany przez Gminę Szczawin Kościelny od 15 stycznia do 16 lipca 2010 z działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na konferencji oprócz uczestniczek obecni byli przedstawiciele gminy: Wójt Jerzy Sochacki i Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojciechowski oraz przedstawiciele powiatu gostynińskiego: Zofia Korycka, członek Zarządu Powiatu i Sylwester Górski, Radny Powiatowy.
Wójt Jerzy Sochacki wręczył nagrody laureatkom oraz wyróżnionym w  konkursie na najpiękniejszy ogród, który był jednym z zadań projektu.
Koordynator  podsumował  cele i działania, które zostały zrealizowane w projekcie oraz przedstawił osiągnięte rezultaty.

Celem projektu Aktywna Kobiety szczawin.pl było pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, ustawicznej edukacji 15 kobiet z gminy wiejskiej Szczawin Kościelny.

Poprzez realizację szkoleń komputerowych, szkoleń rozwijających umiejętności prospołeczne takie jak: motywacja, autoprezentacja i asertywność, szkoleń ogrodniczych oraz uczestnictwie w konkursie  na najpiękniejszy ogród zostały osiągnięte następujące rezultaty:
•    Wzrost wiedzy, umiejętności w zakresie korzystania z komputera i internetu.
•    Wzrost świadomości do potrzeby kształcenia ustawicznego.
•    Uczestniczki  szkoleń potrafią znaleźć interesującą dla siebie ofertę kształcenia przez Internet.
•    Wzrost świadomości i zaangażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenie gminy.
•    Uczestniczki szkoleń nabyły umiejętności i wiadomości w zakresie wykorzystywania Internetu w lokalnych działaniach.
•    Wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenia pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi, wzrost motywacji do nowych działań, zwiększenie wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
•    Poprawa umiejętności najskuteczniejszego zaprezentowania siebie, nabrania pewności siebie, pogłębienie umiejętności aktywnego słuchania i zdobywania informacji.
•    Zwiększenie umiejętności asertywnych zachowań oraz zwiększenie pewności siebie i wiary we własny potencjał.
•    Uczestniczki poznały zasady projektowania ogrodów i nabędzie umiejętności potrzebnych do zaprojektowania własnego przydomowego ogrodu.
•    Wzrost aktywności edukacyjnej i społecznej.


Galeria: