Rekrutacja do programu "Ja w internecie"

Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego, powiatu gostynińskiego a w szczególności Gminy Szczawin Kościelny do udziału w projekcie „Ja w internecie” finansowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń komputerowych, dzięki którym uczestnicy nabędą umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Tematyka szkoleń:     

 • Rodzic w Internecie- dla rodziców, opiekunów, przygotowanie ich do roli przewodnika dziecka w bezpiecznym korzystaniu z sieci;
 • Mój biznes w sieci- dla osób planujących otwarcie własnego biznesu;
 • Działam w sieciach społecznościowych- dla osób, które chcą poznawać i wykorzystywać sieci społecznościowe take jak facebook, twiter, instagram itp.;
 • Tworzę własną stronę internetową /blog/- dla osób, które chcą zaistnieć w sieci zakładając blog lub stronę;
 • Rolnik w sieci- dla rolników, którzy chcą wiedzieć gdzie znaleźć przydatne informacje branżowe, aplikacje, usługi i jak z nich korzystać.

 

Jedno szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć na 4 spotkaniach po 3 godziny. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Szkolenia przeprowadzą wykwalifikowani trenerzy.

Szkolenia odbywać się będą w okresie od stycznia do maja 2019 r. w  godzinach popołudniowych i w weekendy :

 • w Szkole Podstawowej w Trębkach
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym

Aby zgłosić się na szkolenie należy mieć ukończone 25 lat, wypełnić i złożyć deklaracje udziału w projekcie.

Deklarację można pobrać:

 • ze strony internetowej:

- www.szczawin.pl -  zakładka „Ja w internecie”

- www.kulturaszczawin.naszgok.pl - zakładka do pobrania

- http://sptrebki.superszkolna.pl/ - zakładka ,,Ja w internecie”

 

 • osobiście : w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Trębkach, w Urzędzie Gminy w Szczawinie kościelnym p. nr 1. oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym

Deklaracje należy składać do21 grudnia:

 • w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Trębkach;
 • w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym p. nr 1;
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym.

 

 W załaczniku: Deklaracja przystapiernia do projektu

Załączone pliki:

 1. Deklaracja