Komisje Rady Gminy Szczawin Kościelny


Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Pan Szymański Józef – Przewodniczący Komisji
2. Pan Ostrowski Zygmunt – Zastępca Przewodniczącego

3. Pan Olejniczak Mirosław – Członek Komisji
4. Pan Wujkowski Krzysztof – Członek Komisji
5. Pan Porosa Ireneusz – Członek Komisji
6. Pan Sobański Janusz – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:
1. Pan Sobański Janusz - Przewodniczący Komisji
2. Pan Głogulski Mariusz – Zastępca Przewodniczącego

3. Pan Wojciechowski Roman – Członek Komisji
4. Pan Szymański Józef – Członek Komisji
5. Pan Jędrzejczak Roman  – Członek Komisji
6. Pani Stępniak Barbara – Członek Komisji
7. Pan Kowalczyk Jan – Członek Komisji

Komisja Zdrowia Opieki Społecznej Oświaty Kultury i Sportu w składzie:

1. Pani Stępniak Barbara - Przewodnicząca Komisji
2. Pani Osmolak Jolanta – Zastępca Przewodniczącej

3. Pani Kraśkiewicz Anna – Członek Komisji
4. Pan Głogulski Mariusz – Członek Komisji
5. Pan Kozłowski Marcin – Członek Komisji
6. Pan Wujkowski Krzysztof – Członek Komisji
7. Pan Ostrowski Marian – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w składzie:
1. Pan Kowalczyk Jan - Przewodniczący Komisji
2. Pan Porosa Ireneusz – Zastępca Przewodniczącego

3. Pan Kozłowski Marcin – Członek Komisji
4. Pan Ostrowski Zygmunt  – Członek Komisji
5. Pan Olejniczak Mirosław – Członek Komisji
6. Pani Kraśkiewicz Anna – Członek Komisji
7. Pani Osmolak Jolanta – Członek Komisji

Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36