Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych


Zaproszenie do udziału w konsultacjach

„Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015”

 

Gmina Szczawin Kościelny  serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu " Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012 - 2015".

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 24 lutego 2012 r. do dnia 09 marca 2012 r.

Projekt Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny znajdują się propozycje zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Podstawowym Programu jest wyznaczenie ścieżek postępowania w procesie budowy zintegrowanego programu rozwoju dzieci i młodzieży w naszej gminie. Państwa sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia programu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności.

Z projektem " Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012 - 2015". mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej www.szczawin.pl w zakładce Decydujmy Razem  oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym

 

Wszelkie sugestie prosimy przekazywać:

  • osobiście: Urząd Gminy Szczawin Kościelny pok. Nr 1
  • e-mailem: ewachodorowska@szczawin.pl,
  • pocztą: Urząd Gminy Szczawin Kościelny ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

Podsumowanie konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2012 r.

Osoba odpowiedzialna: Ewa Chodorowska - Animator Partycypacji Publicznej
tel. 24 235 13 72


Załączone pliki:

  1. Ogłoszenie o konsultacjach
  2. Projekt Programu Rozwoju dzieci i Młodzieży