Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu „Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015”Ogłoszony termin konsultacji - od dnia 24 lutego 2012 r. do dnia 09 marca 2012 r.

Wszelkie sugestie można było przekazywać:

  • osobiście: Urząd Gminy Szczawin Kościelny pok. Nr 1
  • e-mailem: ewachodorowska@szczawin.pl,
  • pocztą: Urząd Gminy Szczawin Kościelny ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

Nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag dotyczących projektu dokumentu.

Osoba odpowiedzialna: Ewa Chodorowska - Animator Partycypacji Publicznej
tel. 24 235 13 72

 

Załączone pliki:

  1. Ogłoszenie po konsultacjach społecznych