Rada Gminy przyjęła Program


Na posiedzeniu w dn. 28 marca 2012 roku Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym  jednogłośnie przyjęła  Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015.
Poniżej zamieszczamy Uczwałę rady o przyjęciu Programu wraz z załacznikiem.

Załączone pliki:

  1. Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015.
  2. Uchwała