OgłoszenieOGŁOSZENIE

Od 3 stycznia 2011r. Gmina Szczawin Kościelny realizuje  projekt:

"Przez trening do sukcesu"

 adresowane do 24 u
czniów  z IV, V i VI klas szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy Szczawin Kościelny.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI , POZNANIE NARZĘDZI I SPOSOBÓW DO RADZENIA SOBIE Z PROGRAMEM SZKOLNYM.

Na zajęcia zapraszamy chętne dzieci , które chcą:
- poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości zasad ortografii i szybkiego zapamiętywania pisowni wyrazów
-nabyć umiejętność płynnego i szybkiego czytania, graficznego notowania oraz samodzielnego przygotowywania notatek
- zwiększyć umiejętność koncentracji i wyćwiczyć umiejętność skutecznego zapamiętywania informacji

 
Zajęcia w ramach programu będą miały charakter treningu intelektualnego, twórczego myślenia i działania, autoprezentacji.
W program wplecione są eksperymenty, zabawy i konkursy. Programy składają się z 4 modułów tematycznych: „Trenuję ortografię”, „Sprawnie czytam”, „Skutecznie notuję” „Ćwiczę pamięć i koncentrację”.
Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym  oraz  w Szkole Podstawowej w Trębkach, rozpoczną się w  marcu i będą trwały z przerwą wakacyjną do  grudnia 2011r.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w dniach :

21  i 22 lutego 2011r. w godz. od 17.00 do 19.00
w Biurze Projektu - pok nr 1 w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym ,ul. Jana Pawła II 10

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prawnych
zapraszamy do zgłaszania dzieci jako uczestników projektu.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.