Ogłoszenie końcowe

 

 

Od 3 stycznia do 30 grudnia 2011 roku Gmina Szczawin Kościelny realizowała projekt adresowany do dzieci zamieszkałych na terenie gminy i uczęszczających do IV i V, VI klasy szkoły podstawowej pn:

Przez trening do sukcesu

Celem projektu  było zwiększenie umiejętności i poznanie narzędzi do radzenia sobie  z programem szkolnym.

Dzięki zajęciom  w projekcie „Przez trening do sukcesu” dzieci:

  • poszerzyły wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości zasad ortografii i szybkiego zapamiętywania pisowni wyrazów;
  • nabyły umiejętność płynnego i szybkiego czytania, graficznego notowania oraz samodzielnego przygotowywania notatek;
  • zwiększyły umiejętności koncentracji i wyćwiczyły umiejętność skutecznego zapamiętywania informacji.

Program zajęć składał się z 4 modułów tematycznych i był realizowany w dwóch grupach po 12 osób.

Założone w projekcie rezultaty zostały osiągnięte.

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego