Rozpoczeły sie zajęcia w projekcie przez trening do sukcesu

 

od 3 stycznia do 310 grudnia 2011 Gmina Szczawin Kościelny realizauje projekt Przez trening do sukcesu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Właśnie rozpoczęły się zajecia w projeckie w Szczawinie Kościelnym i w Trębkach

CEL OGÓLNY

Zwiększenie umiejętności i poznanie narzędzi do radzenia sobie z programem szkolnym przez 24 dzieci z wiejskiej gminy Szczawin Kościelny z klas IV-VI w okresie od 3 stycznia do 30 grudnia 2011 r przez udział w zajęciach programu "Przez trening do sukcesu"

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości zasad ortografii i szybkiego zapamiętywania pisowni wyrazów.

2. Nabycie umiejętności płynnego i szybkiego czytania oraz pracy z tekstem

3.Zmiana nastawiania do czytania książek

4. Nabycie umiejętności graficznego notowania i samodzielnego przygotowywania notatek.

5.Zmiana nastawienia do nauki

6. Wzrost umiejętności koncentracji i skutecznego zapamiętywania informacji.

Działania:

Zajęcia w ramach programu mają charakter treningu intelektualnego, twórczego myślenia i działania, autoprezentacji. W program wplecione są eksperymenty, zabawy i konkursy. Program "Przez trening do sukcesu" składa się z 4 modułów temetycznych podczas, których dzieci uczestniczą w zajęciach budujących poczucie własnej wartości, motywujących do działania, uczących pracy w grupie, ćwiczących umiejętności zaprezentowania swojej osoby i efektów swojej pracy.

Zajęcia "Trenuję ortografię" /2 x tygodniu po 2 h; 24h x 2 grupy = 48 h/. W czasie zajęć dzieci poznają pisownię konkretnych słów, będą się uczyć szybko i skutecznie zapamiętywać prezentowane słowa, ćwicząc technikę zapamiętywania pisowni.

- Zajęcia "Sprawnie czytam" / 2 x tygodniu po 2 h; 50h x 2 grupy = 100 h/ Dzieci poznają technikę czytania ułatwiającą płynne i szybkie czytanie. Nauczą się koncentrować na czytanym tekście.

- Zajęcia " Skutecznie notuję" /2 x tygodniu po 2 h;8h x 2 grupy= 16h/ Dzieci nauczą się samodzielnie przygotować notatkę z przeczytanego tekstu oraz do wypowiedzi ustnej. Nauczą się korzystać z notatek w czasie przygotowań do sprawdzianu czy odpowiedzi.

- Zajęcia "Ćwiczę pamięć i koncentracje" /2 x tygodniu po 2 h;30h x 2 grupy =60h/ Dzieci będą się uczyć bawić nauką, poznają techniki pamięciowe i nauczą się ich wykorzystania w codziennej pracy szkolnej. Dowiedzą się co to jest koncentracja i nauczą się jak właściwie się koncentrować.

- Indywidualne konsultacje dla dzieci. W trakcie realizacji każdego modułu zajęć rodzice i dzieci będą mogli skorzystać w  razie pojawiających się trudności z indywidualnych konsultacji z trenerem.


Galeria: