Cele działania Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny


Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny
z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4
09-550 Szczawin Kościelny
e-mail: kobietygminy@wp.pl


Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny  wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 25.05.2011 roku.
 
Celem Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz promocji gminy i poprawa jej wizerunku,
2) inspirowanie działań na rzecz rozwoju kultury, propagowanie folkloru.
3) wspomaganie inicjatyw budowania społeczeństwa obywatelskiego,
4) ochrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin,
5) ochrona praw, reprezentowanie interesów, inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin,
6) prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno – wychowawczej,
     oświatowo – kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych    rodzin  wiejskich                                             
7) upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym,
8) prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i opieki społecznej,
9) propagowanie metod i sposobów zdrowego stylu życia,
10) prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu integrację społeczną i
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich.
11) dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, podejmowanie działań na rzecz turystyki i  krajoznawstwa w tym organizacja różnych form wypoczynku  i organizacji czasu wolnego dzieci i dorosłych,
12) pomoc osobom niepełnosprawnym,
13) propagowanie świadomości historycznej regionu,
14) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
15) edukacja dzieci i młodzieży,
16) umożliwianie rozwoju osobistego członków stowarzyszenia,
17) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
18) współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicy w szczególności obszaru Unii Europejskiej.

 Poniżej zdjęcia z akcji organizowanych przez Stowarzyszenie.Załączone pliki:

  1. Kiermasz w Galerii Wisła 24.03.2013 r.
  2. Kiermasz wielkanocny
  3. Kiermasz wielkanocny
  4. Przy pracy - robienie palm
  5. Warsztaty dla dzieci prowadzone w ferie zimowe

Galeria: