Inwestycje wykonane w Gminie Szczawin Kościelny w 2015 roku

W 2015 roku Gmina Szczawin Kościelny wykonala następujace zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu w m. Kaleń- 30251,13

2. Budowa wodociągu w m. Szczawin kościelny ul. Brzozowa - 14 373,07

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej - 139 369,63

4. Przebudowa studni Nr 1 znajdującej sie a terenie stacji uzdatniania wody w Suserzu - 29 520,00

5. Przebudowa studni  znajdującej sie a terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym - 46 248,00

6. Modernizacja przepompowni na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie - 73 615,50

7. Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Pieryszewie - 5 360,00

8. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Szczawinei Kościelnym - 10 000,00

9. Przebudowa drogi gminnej Kunki- Staw (1200 m)- 89 999,10

10. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew- Białka (600 m) - 29 999,70

11.Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów ( 900m) - 136 538,27

12.Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek  (650 m.) - 29999,70

13. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów- Jesionka (150 m -dokońzcenie) -  23 099,27

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Janki ( 130m) - 16 395,90

15.  Zakup samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP Suserz - 9 000,00

16. Zakup motopompy dla OSP w Szczawinie Kościelnym - 27 000,00

17. Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSp Józefków - 9439,26

18. Budowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstwowej w Trębkach - 2 908,95

19. Zakup lamp sodowych do oświatlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym - 4788,02

20. Budowa placu zabaw w m. Adamów - 12 286,41