Ochotnicza straż pożarna w gminie Szczawin Kościelny


Zarząd Gminny OSP

Prezes: Mariusz Kacprzak

Naczelnik: Sylwester Kuciapski

Z-ca Naczelnika: Daniel Kaczmarek

Skarbnik: Kamil Tomczak

Gospodarz: Marcin Raciniewski


Komendant gminny: Piotr CzerwińskiW gminie Szczawin Kościelny działa osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP Szczawin Kościelny jako jedyna jednostka w gminie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Jednostka powstała w 1922 roku  Obecnie OSP Szczawin Kościelny liczy 70 członków. Posiada  dwie drużyny młodzieżowe męską i żenską w sumie 16 osób. Na wyposażaniu jednostki są trzy samochody ratowniczo- gaśnicze: dwa ciężkie i jeden lekki.
 Strona internetowa OSP Szczawin Kościelny

http://www.ospszczawin.republika.pl/index.html

OSP Suserz powstała w 1964 roku. Obecnie liczy 31 członków. Posiada dwie MDP: chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich liczy po 8 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy.
 

OSP Szczawin Borowy powstała 12.09.1928 roku. Liczy 25 członków. Jednostka nie posiada samochodu.
 

OSP Helenów Słupski
powstała w 1960 roku. Jednostka liczy 26 członków. Posiada dwie MDP: chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich liczy po 8 druhów. Jednostka posiada jeden ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy.

OSP Józefków powstała 16.11. 1964 roku. Jednostka liczy 17 druhów. Na wyposażeniu jest jeden lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.
 
OSP Wola Trębska powstała 06.08. 1967 roku. Jednostka liczy 26 członków. Jednostka posiada  na wyposażeniu jeden ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy.

OSP  Łuszczanów powstała w 1932 roku. Jednostka liczy 29 druhów. Posiada chłopięcą MDP, liczącą 8 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden lekki samochód ratownictwa gaśniczego.
 

OSP Adamów powstała 26.03 1967 roku. Obecnie liczy 27 członków. Posiada dwie MDP: chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich liczy po 8 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden lekki samochód ratownictwa gaśniczego.