Biblioteki w gminie Szczawin Kościelny


Na terenie gminy Szczawin Kościelny znajdują się trzy placówki biblioteczne:

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym
ul. Spółdzielcza 4
09-550 Szczawin Kościelny
czynna: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00


Filia Biblioteczna w Trębkach

Trębki 14
09-550 Szczawin Kościelny
czynna: poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00

Dyrektor  Biblioteki - Monika Cichońska

Księgozbiór wszystkich placówek bibliotecznych na dzień 31.12.2007 roku wynosił 29 304 woluminy. Biblioteki oprócz wypożyczeń książek do domu, udzielają informacji na miejscu w prowadzonych kącikach czytelniczych. Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej czynna jest czytelnia internetowa w ramach programu Ikonka.
Biblioteki biorą czynny udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego oraz w krzewieniu czytelnictwa poprzez: organizowanie spotkań autorskich, wycieczki do bibliotek, wystawy książek.


Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym


Czytelnia internetowa działająca przy bibliotece w Szczawinie Kościelnym