INFORMACJA O OTRZYMANIU DOTACJI Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOTACJI

Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

            Na podstawie §11 ust.7 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Prirytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz.1667) informuję, że Gmina Szczawin Kościelny, jako organ prowadzący szkoły podstawowe otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 16 000,00.

Wsparcie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 r. otrzymały następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa w Trębkach                                                                                           4 000,00

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym                   12 000,00

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest zapewnienie przez Gminę Szczawin Kościelny wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów  zakupu książek.Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36