Gmina Szczawin Kościelny inwestuje w drogi

Gmina Szczawin Kościelny inwestuje w drogi

30  maja 2018 roku Wójt Gminy Jerzy Sochacki oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra   w imieniu samorządu Gminy Szczawin Kościelny podpisała umowę  na dofinansowanie przebudowy około kilometra drogi gminnej Modrzew - Lubieniek.  Dofinansowanie w wysokości 92 tys złotych Gmina otrzymała z Budżetu Województwa Mazowieckiego. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

To nie jedyna inwestycja drogowa na terenie gminy Szczawin Kościelny w tym roku. W gminie przebudowanych zostanie około 8 kilometrów dróg w następujących miejscowościach: Słup, Swoboda, Helenów I, Waliszew, Pieryszew, Szczawin Borowy Wieś, Krzymów, Gołas, Holendry, Suserz, Helenów Trębski, Wola Trębska oraz Szczawin Kościelny.

Oprócz inwestycji drogowych, które są dla mieszkańców niezwykle istotne, Gmina w tym roku  zaplanowała jeszcze następujące inwestycje:

  • Budowę wodociągu Dobrów – Kamieniec,
  • Budowę ciągu pieszo- jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kaleń i Szczawinek. Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
  • Budowę plastusiowego placu zabaw przy samorządowym przedszkolu w Szczawinie Kościelnym oraz placu zabaw w Słupie z dofinansowaniem z programu LEADER Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • budowę budynku zaplecza sanitarno- szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym. Projekt współfinansowany z Mazowieckiego Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej.
  • Modernizację pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym
  • Modernizację pracowni Komputerowej oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Na inwestycję Gmina stara się pozyskać pieniądze ze źródeł poza budżetowych.
  • Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika
  • Modernizację mieszkań socjalnych w Suserzu i w Woli Trębskiej
  • Budowę garażu dla OSP Szczawin Kościelny oraz remont garażu w Woli Trębskiej. Samorząd wystąpił również o dofinansowanie w wysokości 50 tys. złotych do Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego na wymianę pokrycia dachowego w OSP Adamów.
  • Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym

Poza  wymienionymi inwestycjami Gmina ubiega się o pozyskanie pieniędzy z różnych źródeł. Otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw i dzięki temu wsparciu zostaną zakupione stroje księstwa warszawskiego dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny, który w tym roku obchodzi swoje 10 lecie istnienia. Drugą inwestycją dofinansowaną z MIAS jest „Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym – I etap”.

W trakcie realizacji jest również program „Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki temu programowi z terenu Gminy usunięto ponad 358 ton wyrobów zawierających azbest.

„Wszystkie  inwestycje wykonywane są z myślą o naszych mieszkańcach. Chcemy poprawić ich bezpieczeństwo oraz komfort ich życia”- podsumował wójt Gminy Jerzy Sochacki.

Nowa droga w miejscowości Szczawin Borowy Wieś

Nowo wybudowana droga w Waliszewie

Nowa droga w miejscowości Kunki.

 Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36