Odnawialne Źródła Energii - INFORMACJA

Szczawin Kościelny, 03.12.2018r.

 

Informacja

 

           Gmina Szczawin Kościelny w partnerstwie z innymi gminami powiatu gostynińskiego stara się o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania:

Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów zadania.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem na montaż:

- Kolektorów słonecznych,

- Pomp ciepła,

- Pomp ciepła do przygotowania C.W.U.,

- Piecy na biomasę,

proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym w terminie do 06.12.2018r.

Liczba wniosków jest ograniczona.

W przypadku nie otrzymania dofinasowania wnioski nie będą realizowane.

Załączone pliki:

  1. Informacja