Informacja dla rolników

Program azotanowy

Program azotanowy obowiązuje w całej Polsce (zamiast OSN) prosimy o zapoznania się i stosowania.

Podajemy najważniejsze informacje wynikające z Programu do stosowania w gospodarstwie rolnym.  

 

  1. Gospodarstwa w zależnie od wielkości i sposobu produkcji zobowiązane są do przestrzegania praktyk.

GOSPODARSTWA MAŁE - poniżej 10 ha UR lub poniżej 10 DJP w gospodarstwie

PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

 

GOSPODARSTWA ŚREDNIE - równe i powyżej 10 ha UR lub równe i powyżej 10 DJP w gospodarstwie

 PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

- prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

- posiadają obliczenia maksymalnych dawek azotu

lub

- dobrowolnie plan nawożenia azotem

 

GOSPODARSTWA DUŻE - powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych* lub powyżej 60 DJP

PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

- prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

- posiadają plan nawożenia azotem - plan musi uwzględniać sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – uproszczony bilans azotu, albo przy zastosowaniu programu nawozowego musi obejmować wymagania dla uproszczonego bilansu azotu

 

*Na liście upraw intensywnych znajduje się 19 upraw polowych (pszenica, pszenżyto, żyto mieszańcowe, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, pastewny i ćwikłowy, ziemniak późny, kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, marchew, seler korzeniowy, ogórek, cukinia, cebula, por) oraz 3 uprawy pod osłonami (pomidor, ogórek, papryka), dla których uzyskanie wysokiego plonu wymusza zastosowanie nawożenia azotem powyżej określonego progu.

 

GOSPODARSTWA BARDZO DUŻE - prowadzą chów lub hodowlę: powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu lub powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

 PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

- prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

- posiadają plan nawożenia azotem - plan opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i nawozy. Plan zatwierdzony jest przez Okręgową Stacje Chemiczno-Rolniczą (OSChR)). Plan wraz z opinią OSChR jest dostarczony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na położenie gruntów

 

  1. Przestrzeganie terminów nawożenia
  2. prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

 

Załączone pliki:

  1. Informacja
  2. Informacja 1
  3. PROGRAM