Komunikat dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny

Szczawin Kościelny dnia  18.12.2018r.

 

 

K O M U N I K A T

 

W dniu dzisiejszym tj. 18.12.2018r. o godz. 16:27 Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym otrzymał wyniki badań mikrobiologicznych wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Szczawinie Kościelnym (punkt poboru Szkoła Podstawowa w Kunkach) oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu (punkt poboru Szkoła Podstawowa w Trębkach).

Ze sprawozdań z badań  Nr 1556/12/2018/M/2 i Nr 1556/12/2018/M/1 wynika, iż woda spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

Badanie przeprowadziło akredytowane laboratorium badawcze JARS sp.zo.o., Łajski: ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

 

 Wójt Gminy

Barbara Stępniak

Załączone pliki:

  1. Sprawozdanie z badań