Ankiety dotyczące tematyki alkoholizmu, narkomanii i przemocy 28.01.2019r.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawinie Kościelnym  zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny  o wypełnienie ankiet dotyczących tematyki alkoholizmu, narkomanii i przemocy. Ankiety przeznaczone są dla osób dorosłych.

Dane uzyskane z ankiet zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny , która zostanie wykorzystana przy przygotowaniu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii ” i realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: gmina@szczawin.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędzie Gminy pok. nr 5.

Załączone pliki:

  1. Ankieta 1
  2. Ankieta 2