ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA Mieszkańcy !!!                                                                                                                                         

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 5 marca 2019r. poz. 428) o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydłuża pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku do dnia  31 marca 2019 roku   -   wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r. 

KODY CN BĘDĄ PRZYJĘTE

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. umożliwia zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41.

W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 również przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.