Wyniki badań wody

Drodzy Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym informuje, że aktualnie cała gmina zaopatrywana jest w wodę z Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu. 

W załączniku publikujemy wyniki badań wody uzdatnionej spełniającej normy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej doprowadzenie pod względem fizykochemicznym jakości wody w wodociągu publicznym zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu i Szczawinie Kościelnym, gm. Szczawin Kościelny do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Załączone pliki:

  1. Decyzje Sanepidu
  2. Sprawozdania z badań