Konkurs przyrodniczy „Mieszkańcy ekosystemów leśnych”.

Drodzy Mieszkańcy,

   Dnia 14 maja 2019r. w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród w konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel”, której organizatorem jest Liga ochrony Przyrody przy współpracy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Była to już XLII edycja tego konkursu. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Mieszkańcy ekosystemów leśnych”. Spotkanie prowadziła Prezes Zarządu Oddziału LOP w Gostyninie Pani Ewa Koprowicz. Wśród zaproszonych gości byli laureaci konkursu, ich opiekunowie merytoryczni i rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych tj.:

 • Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński,
 • Pan Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina,
 • Pan Zbigniew Filipiak – Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny,
 • Pan Edmund Zieliński – Wójt Gminy Gostynin,
 • Pani Katarzyna Brzozowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

Głównym celem tego konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży do poznawania otaczającej przyrody i odkrywania nowej wiedzy przyrodniczej, poznanie środowiska leśnego i jego roli w przyrodzie, pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt żyjących w polskich lasach.
Na konkurs w Oddziale Gostynińskim LOP wpłynęło 69 prac plastycznych, wykonanych przez 68 uczestników z 15 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu gostynińskiego. Prace wykonane zostały pod kierunkiem 29 nauczycieli. Oceniane były w 5 grupach wiekowych . Cztery prace zostały wybrane na wystawę w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku, można będzie je oglądać przez okres wakacji przy okazji zwiedzania ogrodu. Są to prace:

 • Małgosi Janeckiej z Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie – opiekunką pracy jest Pani Malwina Świątkowska;
 • Julii Dembowskiej uczennicy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie;
 • Natalii Kusiak uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie;
 • Marcina Wyczałkowskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie.

Praca Małgosi Janeckiej została wybrana przez panią plastyk z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na dyplom.
Fundatorami nagród byli:

 • Burmistrz Miasta Gostynina,
 • Wójt Gminy Szczawin Kościelny,
 • Starosta Gostyniński,
 • Wójt Gminy Gostynin
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.