Informacja Związku Gmin Regionu Płockiego

Drodzy Mieszkańcy,                                                          

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zgłosić do ZGRP telefonicznie pod nr 24 366 03 02, wew. 1 (1), na 14 dni przed terminem zbiórki.

Natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające gruzu - na wniosek pisemny składany do ZGRP na 14 dni przed terminem zbiórki.