ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOMUNIKAT – ODPADY KOMUNALNE

 

Ze względu na bardzo zawiły charakter prawny i organizacyjny odbioru odpadów komunalnych w Gminie Szczawin Kościelny, Firma ENERIS wyznaczyła ponowny termin, harmonogram i zasady zbiórki odpadów, który podajemy poniżej.

O terminie odbioru odpadów segregowanych – natychmiast poinformujemy mieszkańców, gdy tylko otrzymamy potwierdzony przez Firmę harmonogram.