Wyniki konkursu - Program Integracji Społecznej


Ogłoszenie o wynikach konkursu na usługi integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:

Na konkurs ogłoszonym przez Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  w dn. 19.08 2008 r. wpłynęły dwie oferty częściowe na wykonanie zadań  zapisanych w zaproszeniu tj:
- Prowadzenie Akademii Aktywności Loklanej dla dzieci i młodzieży w Szczawinie Kościelnym i Trębkach - 1 oferta
- Organizacja zajęć dla Młodzieżowej Grupy w Helenowie Słupskim - 1 oferta.
Podmioty podpisały list intencyjny o zamiarze wspólnej realizacji przedsięwzięć w ramach programu

W wyniku przeprowadzonej procedury przez powołaną  Komisję Konkursową do wykonania zadań z Programu Integracji Społecznej zakwalifikowały się następujące podmioty:

Prowadzenie Akademii Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży w Szczawinie Kościelnym i Trębkach -
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła 3/1 09-550 Szczawin Kościelny.


Organizacja zajęć dla Młodzieżowej Grupy w Helenowie Słupskim – Ochotnicza straż Pożarna w Helenowie Słupskim, Helenów Słupski 20A, 09-550 Szczawin Kościelny.


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36