Nadanie Imienia i Sztandaru Szkole Podstawowej w Trębkach

Drodzy Mieszkańcy,

21 marca  w Szkole Podstawowej w Trębkach odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Kownackiej i sztandaru. Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały od 2016 r. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców  z wybraną w drodze głosowania Patronką.

Tego dnia wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do miejscowego kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił oraz poświęcił sztandar Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba – Ordynariusz Diecezji Łowickiej. W liturgii czynny udział brali nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Po Mszy św., uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny szły  poczty sztandarowe, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.
Główna część oficjalnej uroczystości miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili między innymi:

 • Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba - Ordynariusz Diecezji Łowickiej;
 • Ksiądz Dziekan Bolesław Kuśmirka;
 • Ksiądz Andrzej Sylwanowicz;
 • Ksiądz Dariusz Lichman;
 • Arkadiusz Boruszewski - Starosta Powiatu Gostynińskiego;
 • Katarzyna Osowicz -Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego;
 • Barbara Stępniak - Wójt Gminy Szczawin Kościelny;
 • Roman Wojciechowski -Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny
 • Zbigniew Filipiak - Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny;
 • Małgorzata Salamandra - Skarbnik Gminy Szczawin Kościelny;
 • Joanna Markiewicz - Zastępca Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej Oświaty Kultury i Sportu;
 • Radni Gminy Szczawin Kościelny;
 • Anna Olobry-Szarow - Wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Płocku;
 • Andrzej Osiak - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie;
 • Monika Cichońska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym;
 • Ewa Chodorowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym;
 • Marian Żuchniewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Ewa Wachowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Ewa Chrząszczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Alina Sarzała - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie;
 • Jolanta Radecka - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie;
 • emerytowani nauczyciele;
 • fundatorzy i darczyńcy.

 

Uroczystość prowadziła nauczycielka Pani Beata Gajdecka.

Pani Teresa Jurczyk zaprezentowała postać Marii Kownackiej, a dyrektor szkoły Urszula Koniarek przedstawiła uzasadnienie wyboru Patronki.

Przewodniczący Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym Pan Roman Wojciechowski odczytał Akt Nadania  Szkole Podstawowej w Trębkach Imienia Marii Kownackiej.
Potem nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych i fundacyjnych w drzewiec sztandaru.

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Chmielecka odczytała Akt Fundacyjny Sztandaru. Poczet Sztandarowy reprezentowany przez rodziców przekazał Sztandar dyrektorowi szkoły, który podziękował za ten cenny dar i zapewnił, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły. Dyrektor dokonał  prezentacji Sztandaru wszystkim zgromadzonym. Po prezentacji dyrektor szkoły przekazała Sztandar  Pocztowi Uczniów, Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią. Następnie  odbyło się ślubowanie uczniów na Sztandar Szkoły.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście.

Przedstawiciele Starostwa Gostynińskiego: Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta i Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje i życzenia, aby uczniowie i nauczyciele w nauce i pracy czerpali inspiracje z twórczości Marii Kownackiej.

Pani Barbara Stępniak Wójt Gminy Szczawin Kościelny życzyła nauczycielom, rodzicom i uczniom, aby to czym żyła Nasza Patronka, było dla nas ważne i stanowiło inspirację wszelkich działań, dostarczało radości życia.

Pani wizytator Anna Olobry - Szarow odczytała   list gratulacyjny w imieniu Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kolejni mówcy również wyjątkowo ciepło i życzliwie wypowiadali się pod adresem szkoły, składając a ręce dyrektora kwiaty i  skromne upominki.

Po przemówieniach poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, a zebranych zaproszono na przedstawienie, w którym wystąpili uczniowie szkoły.

Na zakończenie dyrektor szkoły  podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością tej uroczystości. Wspólnie z przewodniczącą Rady Rodziców wręczyła podziękowania fundatorom i darczyńcom.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszej Patronki.

Udostępniamy również link do artykułu "Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Trębkach" w GOSC.PL Łowicki https://lowicz.gosc.pl/doc/5410686.Nadanie-imienia-Szkole-Podstawowej-w-Trebkach oraz link do artykułu "Poświęcenie sztandaru Szkoły w Trębkach" na gostynin24.pl http://gostynin24.pl/index.php/item/2185-poswiecenie-sztandaru-szkoly-w-trebkach

Poniżej fotorelacja ze spotkania