Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Szanowni Mieszkańcy,

 Informujemy, że od dnia 01.04.2019r. w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przy ul. Zalesie 1, funkcjonować będzie Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, a w soboty w godzinach 9:00 – 13:00. W ramach swojej działalności poradnia będzie świadczyć usługi terapeutyczne, przez wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów psychoterapii uzależnień, lekarza psychiatrę i psychologa, w postaci psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, niezależnie od miejsca zamieszkania. Porady udzielane będą zarówno na poziomie podstawowym jak i pogłębionym (dla osób po odbytym leczeniu szpitalnym).

Wszystkie porady będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a w związku z tym będą bezpłatne dla pacjentów niezależnie od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.