Wizje posesji w ramach projektu na wymianę kotłów i instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy,                                                                             

przypominamy, że od dnia 09.04.2019r. na terenie Gminy Szczawin Kościelny trwają wizje lokalne nieruchomości w ramach przygotowania do projektu z dofinansowaniem do wymiany kotłów i instalacji z OZE.

Audytor Energetyczny z ramienia firmy Globaleco będzie posiadał stosowne potwierdzenie od władz gminy o możliwości wykonywania działań na terenie gminy.

Przypominamy, że w ramach przygotowania dokumentacji technicznej obowiązują opłaty:

1. Przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku wraz z projektem kotła - 400 zł brutto

2 Projekt dodatkowej instalacji z OZE (Fotowoltaiczna, Kolektory słoneczne, Powietrzna pompa ciepła do c.w.u) - za każdy 200 zł brutto


Przykład:

Wnioskowano o:

Kocioł na pellet + instalacja fotowoltaiczna = 600 zł brutto lub Kocioł na gaz + instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne = 800 zł brutto

Zaznaczamy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Urząd Gminy, opłata za świadectwo energetyczne i projekt OZE nie podlega zwrotowi.

Załączniki:

zał nr 1: Regulamin naboru odbiorców końcowych 

zał nr 2: Deklaracja uczestnictwa - do dostarczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym

Załączone pliki:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Regulamin naboru