PODZIĘKOWANIA

 

Szanowni Mieszkańcy,

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym pragnie poinformować, że dnia 30.10.2019 r. został pozytywnie rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”. Szczególne podziękowania składamy Pani Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbarze Stępniak i Radzie Gminy Szczawin Kościelny za pomoc w realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie wystarczającej ilości środków finansowych.

Dzięki tej inwestycji niewątpliwie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i ochrona przeciwpożarowa gminy będzie na wyższym poziomie.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym