WAŻNE DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Jesienne terminy stosowania nawozów naturalnych

 

Szanowni Rolnicy, do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia nawozów z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, a następnie przyorania jednak nie później niż do końca listopada.