Świetlica w Trębkach

Działalność świetlicy w Trębkach ma na celu integracje środowiska lokalnego oraz inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży.

Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo  w różnorodnych formach zajęć, m.in:

  • zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,
  • zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów edukacyjnych, a następnie pogadanki.

Dzięki formą, które prowadzone są w świetlicy przybywa coraz więcej dzieci. Rodzice przywożą swoje pociechy z pobliskich miejscowości, aby mogły spędzić aktywnie i miło czas.

Pragniemy stworzyć kolorową, innowacyjną świetlice, w której dzieci rozwijać będą swoje talenty, pasje i zainteresowania.

 

Z życia świetlicy w Trębkach

Kwiecień

Kwiecień plecień sprawił, że w świetlicy dużo się działo! Miesiąc rozpoczęliśmy świątecznie! W świetlicy na dobre rozgościły się wielkanocne króliczki i kurczaczki oraz kolorowe pisanki! Kwiecień to miesiąc, w którym wyjątkowo dużo uwagi poświęciliśmy tradycjom wielkanocnym. Dzieci poznawały tradycje i zwyczaje. Każdy samodzielnie wykonał wielkanocne jajko różną techniką. Chętnie wykonywali również szablony zajączków i koszyczków wielkanocnych. Wspólnie stworzyliśmy kącik przyrodniczy, wysiana została przez dzieci rzeżucha. Świetlica przez to stała się kolorowa i świąteczna. Każdy otrzymał symboliczną pisankę.