MAMY DOTACJĘ

   W dniu 20 maja 2019 roku w Płocku Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak podpisała z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych z budżetu województwa mazowieckiego na zadania z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości:

  • Suserz ( droga  projektowana o długości 881 metrów z kwotą dofinansowania 75 000 zł )
  • Słup ( droga projektowana o długości 800 metrów z dofinansowaniem 75 000 zł).

   Dofinansowane  inwestycje będą  miały ogromny wpływ przede wszystkim na dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników  z terenu Suserza, Słupa i okolic, a przez to poprawę komfortu życia mieszkańców.

   Z środków budżetu Mazowsza samorządy gmin zrealizują w sumie 43 inwestycje drogowe za łączną kwotę ponad  4,2 mln zł. Umowy o udzielenie dotacji podpisali przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z powiatów:

  • gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego.