OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

Załączone pliki:

  1. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny
  2. Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.10.2019 r., wraz z załącznikami