Zakończenie dwóch projektów: "Szczawińska wokalmania" oraz "Komedianci ze Szczawina"

Drodzy Mieszkańcy,

   Zakończyła się realizacja projektów dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelny.

   Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym zakończyło realizację dwóch projektów „Szczawińska wokalmania” oraz „Komedianci ze Szczawina”. Obydwa projekty były dofinansowane przez Lokalną Grupę działania "Aktywni razem" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Projekt "Szczawińska wokalmania" miał na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD ”Aktywni razem” poprzez naukę śpiewu dzieci, młodzieży oraz seniorów.
  • Projekt „Komedianci ze Szczawina”, w którym dzieci i młodzież uczęszczały na zajęcia teatralne a finałem przedsięwzięcia był spektakl przygotowany na motywach wierszy Marii Kownackiej - pisarki, która urodziła się w Słupie na terenie gminy Szczawin Kościelny.

   Projekty prowadzone były w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym przez p. Renatę Mosiołek - pedagoga wychowania artystycznego, specjalistę w zakresie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk wizualnych, muzyki i teatru.

   Zajęcia przyczyniły się do wzbogacenia oferty kulturalno-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym oraz pobudziły potrzeby w zakresie edukacji teatralnej zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny.