Droga - Pieryszew

Drodzy Mieszkańcy,

   Z zaplanowanych do wykonywania na rok 2019 trzech dróg Helenów-Jesionka, Szczawin Borowy Wieś i Pieryszew, nie wykonano drogi w miejscowości Pieryszew. Powodem było to, że właściciel jednej z działek sąsiadujących z drogą w przeddzień planowanej budowy nie wyraził zgody. Powyższa sytuacja uniemożliwiła Gminie realizację zadania. Przykro nam, że mieszkańcy Pieryszewa nie mogą skorzystać z udogodnienia jakim jest droga asfaltowa i cieszyć się bezpieczeństwem tak jak dwie pozostałe miejscowości. Dla porównania zdjęcia poniżej jak wygląda i jak mogłaby wyglądać modernizacja drogi, gdyby wszyscy wyrazili zgodę.

Aktualnie - droga Pieryszew

Helenów - Jesionka

Szczawin Borowy Wieś