INFORMACJA - ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Mieszkańcy,

   W dniu dzisiejszym tj. 16 lipca 2019 roku odbędzie się kolejne zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, na którym będą podejmowane decyzje w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Wszelkie nowe informacje będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

                                                                                            /-/ Wójt Gminy Barbara Stępniak

https://www.youtube.com/watch?v=V8Juw7_e8nM&feature=player_embedded - posiedzenie ZGRP - zachęcamy do obejrzenia