Unieważnienie


         W związku z przystąpieniem OSP Helenów Słupski do konkursu na organizację zajęć dla Młodzieżowej Grupy w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie Słupskim, Gmina Szczawin Kościelny, organizator konkursu, po dokonanym w dn.6 listopada przeglądzie popieszczeń, gdzie miały odbywać się zajęcia dla młodzieży w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich stwierdza iż: pomieszczenia zaproponowane przez OSP jako miejsce do prowadzenia zajęć dla okolicznej młodzieży nie spełniają:
•    wymogów prawa budowlanego ( brak dokumentacji budynku, brak przeglądów instalacji),
•    wymogów sanitarnych ( brak łazienki i wc),
•    podstawowych wymogów bezpieczeństwa jeśli chodzi o ogrzewania budynku( ogrzewanie piecem węglowym).
Z uwagi na powyższe w zaproponowanych pomieszczeniu nie mogą odbywać się zajęcia dla młodzieży.
Gmina Szczawin Kościelny wskazała organizatorom inny lokal, znajdujący się w sąsiedniej miejscowości (budynek po byłej szkole w Słupie), jako miejsce do prowadzenia zajęć.
OSP Helenów Słupski nie  zgodziła się na realizację programu w  proponowanym przez Gminę lokalu.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności Gmina Szczawin Kościelny zdecydowała się unieważnić część konkursu ogłoszonego w dn. 19.08.2008 roku a rozstrzygniętego w dn. 14 10.2008 r. na Organizację zajęć dla Młodzieżowej Grupy w Helenowie Słupskim.


Podpisano Wójt Gminy Jerzy Sochacki


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36