Obudż w sobie lidera- Rekrutacja


Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 4 maja 2009 r  na terenie Gminy Szczawin Kościelny realizowany jest  Projekt „Obudź w sobie lidera” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem projektu jest pobudzenie mieszkańców Gminy do aktywności, samoorganizacji i ustawicznej edukacji.
W  ramach projektu 20 mieszkańców Gminy będzie mogło skorzystać z cyklu  4 szkoleń dotyczących
  • ogólnych zasad Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,
  • tworzenia i zarządzania projektami,
  • uświadomienia potrzeby kształcenia ustawicznego i  wykorzystania komputera i Internetu w procesie edukacji
  •  form aktywności, zasad tworzenia organizacji pozarządowych i wolontariatu.
W celu poznania dobrych praktyk dla uczestników projektu przewidziany jest wyjazd studyjny.
Ponadto wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w Edukacyjno – Informacyjnym Pikniku Rodzinnym, zaplanowanym  na koniec sierpnia.
Rekrutacja  dom projektu będzie prowadzona  w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju  nr 1 w dniach:
  • 19.05.2009 (wtorek)- w godzinach od 16.00 do 18.00
  • 21.05.2009 (czwartek) w godzinach 16.00 -18.00
  • 22.05.2009 (piątek) w godzinach 16.00 – 18.00
Osoba zgłaszająca się musi posiadać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Szczawin Kościelny.
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Koordynator pod numerami telefonów:
024  235 13 72 ; 0692861199
Informacje dotyczące zasad rekrutacji  i realizacji projektu znajdują się  na plakatach rozwieszanych w każdej miejscowości oraz u sołtysów.
Projekt potrwa do 4 września 2009r.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Szczawin Kościelny zapraszamy do udziału w projekcie.