Rozpoczynamy szkoleniaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 4 czerwca ( czwartek) Gmina Szczawin Kościelny rozpoczyna cykl szkoleń dla 20 mieszkańców gminy z projeketu "Obudż w sobie lidera".
 
Cel projektu: Pobudzenie mieszkańców gminy Szczawin Kościerlny do akywności, samoorganizacji oraz ustawicznej edukacji poprzez szkoelnia i prowadzenie akcji informacyjno- promocyjnej.

Harmonogram szkoleń:

4 czerwca godz 16.00
( Sala posiedzeń Urzędu Gminy ul. Spacerowa 2)
Szkolenie dotyczące ogólny zasad Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu IX i poddziałania 9.5.-  prowadzący Marzena Kapuścińska.

5 czerwca godz 14.00 ( Gospodarstwo agroturystyczne Halina i Henryk Wyrwa, Holendry Dobrowskie 21)
Szkolenie z zakresu zasad tworzenia projektu, zarządzania projektem oraz przykładów dobrych praktyk - prowadzacy Zdzisława Barankiewicz.


Zmiana terminu szkolenia!!!!
24 czerwca godz 16.00
( Sala posiedzeń Urzedu Gminy u. Spacerowa 2)
Szkolenie dotyczące form aktywnosci, zasad tworzenia organizacji pozarzadowych i wolontariatu - prowadzący Marzena Kapuścińska.

23 czerwca godz 14.00 ( Gospodarstwo agroturystyczne Haliny i Henryka Wyrwów, Holendry Dobrowskie 21)
Szkolene dotyczące uświadomienia potrezby kształcenia ustawicznego i wykorzystania komputera i internetu w procesie edukacji- prowadzący Zdzisława Barakniewicz

W celu zapoznania się z dorbymi praktykami dla uczestników szkoleń zostanie zorganizowany wyjazd studyjny. Termin wyjazu- lipiec
Podsumowaniem działań bedzie organizacja Edukacyjno- Informacyjnego Pikniku Rodzinnego z udzialam miezkańców gminy Szczawin Kościelny.