Akademia Aktywności Lokalnej

Od listopada ubiegłego roku na terenie Gminy Szczawin Kościelny trwa program Akademii Aktywności Lokalnej  dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, realizowany w ramach programu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich za pieniądze Banku Światowego. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.  Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym oraz w Szkole Podstawowej w Trębkach i są całkowicie bezpłatne.

Dzięki AAL dla dzieci i młodzieży stworzono:
  • aktywne formy spędzania wolnego po zajęciach szkolnych,
  • warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
  • oprócz tego AAL przyczyni się do:
  • promowania aktywnego stylu życia,
  • rozwoju i modernizacji infrastruktury służącej dzieciom i młodzieży.

Zajęcia Akademii Aktywności Lokalnej zarówno w Szczawinie Kościelnym jak i Trębkach odbywają się trzy razy w tygodniu, we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych i obejmują:
  • zajęcia opiekuńczo-edukacyjne (Szczawin, Trębki)
  • zajęcia tańca nowoczesnego (Szczawin, Trębki)
  • zajęcia tańca ludowego ( Szczawin)
  • zajęcia z języka angielskiego (Szczawin, Trębki)
  • zajęcia na basenie połączone z nauką pływania (Trębki)

Zajęcia opiekuńczo-edukacyjne stanowią podstawowy cel AAL jako forma twórczego spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież pod opieką osoby posiadającej kwalifikacje mają możliwość uzyskania pomocy w przygotowaniu się do zajęć szkolnych oraz pomocy w nauce. Ponadto dają możliwość rozwoju zainteresowań poprzez organizowane zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe oraz gry i zabawy.
Pozytywną stroną Akademii jest możliwość korzystania ze specjalistycznych materiałów edukacyjnych, artystycznych oraz sprzętu, z którymi dzieci i młodzież nie ma kontaktu na co dzień.
Zajęcia z tańca nowoczesnego w Szczawinie Kościelnym odbywają się w dwóch grupach: młodszej i starszej.
Młodsza grupa tańca nowoczesnego opanowała choreografię taneczną opartą na krokach Latino na bazie utworu Lou Bega.
Starsza grupa tańca nowoczesnego jest w trakcie realizacji choreografii również do muzyki Lou Bega opartej na krokach Latino oraz choreografii akcentującej techniki tańca jazzowego.
W Trębkach zajęcia odbywają się dla jednej grupy wiekowej podobnie jak młodsza grupa Szczawinie Kościelnym uczą się choreografii opartej na krokach Latino na bazie utworu Lou Bega.
Zajęcia z tańca ludowego w Szczawinie Kościelnym cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży, stąd też  utworzone zostały dwie grupy: starsza i młodsza.
Młodsza grupa tańca ludowego uczy się tradycyjnego tańca regionu Łowicz – Klapok oraz przygotowuje inscenizację taneczną pt. „Poszło dziewczę po ziele” na bazie polki łowickiej. Ważnym akcentem zajęć jest nauka przyśpiewek charakterystycznych dla regionu Łowicz.
Starsza grupa tańca ludowego ukończyła naukę kujawiaka, który prezentowany będzie w specjalnie przygotowanej przez instruktora choreografii, urozmaicony inscenizacją na bazie kroków kujawiaka pt. „Wspomnienia”. Obecnie grupa jest w trakcie nauki oberka. Uzupełnieniem przygotowanych przez instruktora choreografii jest nauka przyśpiewek, charakterystycznych dla regionu Łowicz.
    Zaangażowanie dzieci i młodzieży na zajęciach z tańca ludowego daje możliwość stworzenia zespołu ludowego, który reprezentowałby Gminę Szczawin Kościelny.

Zajęcia z języka angielskiego
w Szczawinie Kościelnym odbywają się w dwóch grupach wiekowych natomiast w Trębkach w trzech grupach wiekowych.
Głównym celem zajęć językowych w młodszej grupie uczestników jest  poszerzenie teoretycznej i praktycznej znajomości języka angielskiego. Treści nauczania obejmują rozwijanie umiejętności zaprezentowania swojej osoby, poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych obchodzonych w Polsce i w wybranych krajach anglojęzycznych, poznawanie słownictwa wykorzystywanego podczas konwersacji.
Natomiast zadaniem zajęć z języka angielskiego w starszej grupie uczestników jest przekazanie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych: kulturze, tradycjach, historii oraz utrwalanie posiadanej wiedzy z języka angielskiego.
Bardzo atrakcyjna, z punku widzenia dzieci i młodzieży, jest możliwość korzystania z zajęć na basenie połączonych z nauka pływania. Zajęcia odbywają się  na basenie w Gostyninie w każdy piątek naprzemiennie dla dwóch grup uczestników. Dzieci i młodzież pod okiem instruktora uczą się pływać, bądź doskonalą swoje umiejętności pływania. Mogą też korzystać z innych wodnych atrakcji.

Realizacja Programu Akademii Aktywności Lokalnej w Gminie Szczawin Kościelny obok realizacji swojego celu, którym jest bezpieczne, twórcze i kreatywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży, stała się także bardzo ważnym elementem integracji kobiet z gminy Szczawin Kościelny, które wyszły z inicjatywą zorganizowania zajęć aerobiku.

Program potrwa do listopada 2009 roku.

opr.ECH

Galeria:Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36