Aktywne kobiety szczawin.pl
Projekt Aktywne kobiety szczawin.pl to wsparcie dla 15 kobiet wiejskich, które chcą szkolić się z następujących zagadnień:
  • Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT (Korzystanie z komputera i internetu 20h, Kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem komputera i internetu 10h,  Komputer i internet w lokalnych działaniach społecznych i edukacyjnych 10h)
  • Szkolenia rozwijające umiejętności  prospołeczne (Trening motywacyjny 10h, Trening autoprezentacji i  komunikacji 10h, Trening asertywności 10h)
  • Szkolenia i konsultacje z zakresu projektowania ogrodów  (Projektowanie własnego ogrodu 16h, Wyjazd studyjny do profesjonalnego gospodarstwa ogrodniczego 4h , Konkurs na najładniejszy ogród.

Projekt Aktywne kobiety szczawin.pl  będzie realizowany od 15 stycznia do 16 lipca 2010 roku.