Szkolimy liderówZakończył się cykl szkoleń dla 20 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny zorganizowanych z projektu „Obudź w sobie lidera” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieszkańcy szkolili się, aby w przyszłości stać się liderem  i animatorem działań społecznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
Pierwsze szkolenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwzględnieniem działań z Priorytetu IX ( Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach) ze szczególnym uwzględnieniem działania 9.5 ( oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich”. Szkolenie poprowadziła Marzena Kapuścińska trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Płocku.


Drugie szkolenie wprowadziło  uczestników szerzej w tematykę projektów.  Szkolenie odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Wyrwów w Holendrach. Tematem jego  były: Zasady tworzenia projektu, zarządzanie projektem, przykłady dobrych praktyk.  Szkolenie prowadziła Zdzisława Barankiewicz wykładowca Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, trener afiliowany przy Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.  Szkolenia miało charakter warsztatów, na których uczestnicy próbowali zidentyfikować problemy jakie widzą w Gminie i przełożyć je na projekt.Kolejne szkolenie przeprowadzone również w Holendrach przez Zdzisławę Barankiewicz dotyczyło uświadomienia potrzeby kształcenia ustawicznego  oraz wykorzystania komputera i Internetu w procesie edukacji. Podobnie jak poprzednie,  miało charakter bardziej warsztatowy. Uczestnicy dowiedzieli się gdzie  i jak można doskonalić swoje umiejętności oraz podwyższać kwalifikacje. Wykorzystując komputery i Internet mogli obejrzeć dostępne oferty szkoleń i kursów.Ostatnie szkolenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i poprowadziła je Marzena Kapuścińska.  Dotyczyło form aktywności, zasad tworzenia organizacji pozarządowych i wolontariatu. Uczestnicy zapoznali się ze wszystkimi formami tworzenia organizacji pozarządowych. Szerzej zostały omówione stowarzyszenia. Potencjalni liderzy przygotowywali dokumentacje do stworzenia stowarzyszenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Przed uczestnikami projektu wyjazd studyjny, w czasie którego zobaczą przykłady realizowanych i  już zrealizowanych projektów z POKL i innych programów pomocowych i dotacyjnych.
Opr ECH

Galeria: