Kampania informacyjno- promocyjna- Edukacyjno- Informacyjny Piknik RodzinnyProjekt wsółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Tegoroczny Edukacyjno- Informacyjny Piknik Rodzinny, który odbył się w niedzielę 30  sierpnia, był współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to finał projektu „Obudź w sobie lidera” realizowanego przez Gminę Szczawin Kościelny od 4 maja tego roku.
Celem projektu było pobudzenie mieszkańców gminy do aktywności samoorganizacji i ustawicznej edukacji.
Od maja przeszkolonych zostało 20 osób w zakresie m.in. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, pisania wniosków, tworzenia organizacji pozarządowych. Na Pikniku wójt Gminy Jarzy Sochacki wręczył certyfikaty osobom, które uczestniczyły w szkoleniach i wyjeździe studyjnym. - Chcemy pobudzić naszych mieszkańców do aktywnego działania i do pozywania funduszy na rzecz społeczności lokalnej- powiedział Jerzy Sochacki.
Piknik był formą akcji informacyjno- promocyjnej dla mieszkańców całej gminy. Jej celem było uświadomienie mieszkańcom korzyści płynących z pozyskiwania funduszy unijnych na  rzecz rozwoju potencjału edukacyjnego i intelektualnego mieszkańców gminy. W trakaciebikniku rozdawane były gadzety promocyjne oraz ulotki o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki z uwzględenieniem projektu " Obudź w soebie lidera"
W celu uatrakcyjnienie imprezy i przyciągnięcia  jak największej liczby mieszkańców podczas pikniku wystąpiły dwie gwiazdy.  Jako pierwszy wystąpił zespół Akcent, legenda muzyki disco polo w składzie Zenon Martyniuk i Ryszard Warkot.
Jednak prawdziwy show pokazał Sebastian Olejniczak, mężczyzna który przeobraża się w Marylę  Rodowicz.  Jego głos, ruchy i wygląd tak doskonale odzwierciedla oryginał, że wiele osób uznało, ze na scenie wystąpiła Maryla Rodowicz we własnej osobie.
Sobowtór potrafił tak zabawić publiczność, że nie pozwoliła mu zejść ze sceny. Również jemu bardzo podobała się szczawińska publiczność, że bisował dla niej  dwa razy.

Znakomity był również występ dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny, które uczestniczą w zajęciach  tanecznych Akademii Aktywności Lokalnej pod kierunkiem Jolanty Gutowskiej. Dzieci zaprezentowały się w tańcu ludowym i w tańcu nowoczesnym. Szczególny zachwyt wśród widzów wzbudził taniec ludowy  w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego w strojach łowickich.
W trakcie pikniku odbyła się prelekcja dotycząca  zagadnień związanych z pozyskiwaniem Funduszy Unijnych prowadzona przez Zdzisławę Barankiewicz i Marzenę Kapuścińską, trenerki, które szkoliły uczestników projektu „Obudź w sobie lidera”. Powiedziały mieszkańcom o korzyściach płynących z pozyskiwania funduszy unijnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.
Ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs na temat znajomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na kuponach konkursowych dostępnych na stoisku informacyjno- promocyjnym były trzy pytania, na które trzeba było odpowiedzieć prawidłowo. Kupony wrzucane były do urny podczas trwania pikniku. Tuż przed występem Drugiej Maryli konkurs została rozstrzygnięty. Wśród ponad pół tysiąca kuponów zostały wylosowane trzy osoby, które prawidłowo odpowiedziały na pytania. Szczęście uśmiechnęło się do:  Ewy Magierskiej z  Woli Trębskiej, Beaty Maślankowskiej ze Szczawina Kościelnego oraz Kamila Zielińskiego z Holendrów. Osoby te otrzymały nagrody książkowe sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego.
trakcie pikniku można było obejrzeć pokaz wyplatania wyrobów z wikliny, wyrobów z bibuły i wycinanki oraz pokaz malarstwa i rzeźby. Wszystkie te pokazy zostałay sfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prezentowało się również Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Gostynina, gospodarstwo agroturystyczne Haliny i Henryka Wyrwów  oraz Stowarzyszenie dzieci chorych na mukopolisacharydozę i choroby pokrewne.
Zorganizowane zostało stoisko informacyjno- promocyjne dotyczące programu na którym rozdawane były ulotki dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i projektu „Obudź w sobie lidera” oraz gadżety promocyjne. na stoisku można było uzyskacć podstawowe informacje jak i gdzie można ubiegać sie o fundusze z Unii Europejskiej.
Zgromadzeni mogli obejrzeć fotoreportaż ze szkoleń oraz wyjazdu studyjnego , które odbyły się w projekcie Obudź w sobie lidera a także przykłady dobrych praktyk wdrażania funduszy unijnych z terenu całej Polski.
opr ECH

Galeria: